Cát CaCO3 làm thủy tinh, kính

| Đá hạt,
Cát nhân tạo (kích thước 0.5-1mm ; 0.5-3mm) + Cát nhân tạo dùng trong ngành xây dựng làm keo dán gạch, keo xây dựng, vữa khô ... + Cát nhân tạo dùng trong ngành luyện thủy tinh. + Cát nhân tạo dùng trong san lấp làm bãi ...
Hotline: 0902 121 128

Thông tin sản phẩm

Cát nhân tạo (kích thước 0.5-1mm ; 0.5-3mm)

+ Cát nhân tạo dùng trong ngành xây dựng làm keo dán gạch, keo xây dựng, vữa khô ...

+ Cát nhân tạo dùng trong ngành luyện thủy tinh.

+ Cát nhân tạo dùng trong san lấp làm bãi biển nhân tạo, loại hay dùng là cát trắng.

+ Cát nhân tạo dùng trong xây dựng để thay thế cát vàng, cát sông..