Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Số 111 Đường Biên Hòa, P Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, Hà Nam
  • Nhà máy sản xuất: Lục Yên - Yên Bái
  • 0902 121 128
  • 0936 121 125
  • kd4.minerals.vn@gmail.com
  • kd4.minerals.vn@gmail.com