ƯU ĐIỂM VÔI NUNG CaO LÒ QUAY

Vôi nung CaO là mặt hàng quan trọng và không thể thay thế đối với nhiều ngành công nghiệp như: luyện thép, mía đường, bột giấy và giấy, thủy sản, nông nghiệp… Tại Việt Nam, sản xuất vôi công nghiệp đang được các nhà đầu tư quan tâm và thường được gắn với các nhà máy xi măng do ưu thế về nguồn nguyên liệu đá vôi.


Đặc điểm của công nghệ vôi nung lò quay

Công suất vôi nung của lò quay lớn. Thích hợp những nhà máy định xây dây chuyền sản xuất vôi hoạt tính với quy mô lớn vừa. Công nghệ lò quay thuộc công nghệ nung đốt mở, luồng khí không bị ngăn trở, khói khí có sulphuric có thể thoát ra kịp thời, sulphuric trong nhiên liệu khó dính vào nhau, vậy hàm lượng sulphuric trong vôi sản phẩm thấp, phù hợp yêu cầu luyện thép. Đồng thời, vật liệu trong lò quay hoạt động bình thường và đều đặn, chịu lửa đều đặn, chất lượng và tính năng sản phẩm ổn định, tỷ lệ quá cháy và sống thì rất thấp, có thể nung đốt vôi độ hoạt tính cao mà ngành luyện thép chuyên dùng. Dưới điều kiện bằng nhau, độ hoạt tính vôi lò quay cao hơn độ hoạt tính lò đứng, thông thường là cao hơn 30ml trở lên, độ hoạt tính thường là 340-380ml, thậm chí còn có thể cao hơn 400ml.

  Lò quay có thể nung đốt đá vôi với kích thước 10-30m, những phần này thì không nung đốt được bằng lò đứng, chỉ có thể nung đốt đá vôi với kích thước to, vậy rất tổn thất và lãng phí tài nguyên. Hơn nữa, theo đà phát triển về yêu cầu nguyên liệu gang thép, đã dần dần thay đá vôi bằng vôi sống. Xây dây chuyền nung vôi hoạt tính lò quay không những lợi dụng đầy đủ tài nguyên mỏ đá vôi với chất lượng tốt, mà còn phù hợp phương châm phát triển bền vững của công nghiệp vôi.

   Lắp ráp máy hòm nóng kiểu đứng ở phía cuối lò quay có thể lợi dụng đầy đủ khối khí nhiệt độ cao của lò quay, cho nóng đá vôi từ nhiệt độ thường lên đến trạng thái phân giải, nâng cao sản lượng 20~30%, còn có thể giảm tiêu hao năng lượng đơn vị.

Lắp ráp máy làm lạnh kiểu Grate ở phía đầu lò quay không những có thể làm lạnh vôi nung nhiệt độ cao ngay lập tức, nâng cao độ hoạt tính sản phẩm, để dễ vận tải và dự trữ. Đồng thời còn có thể lấy được gió vào lò quay lần thứ 2 với nhiệt độ cao, có thể nâng cao nhiệt độ nung đốt trong lò quay, giảm thấp tiêu hao năng lượng.

Nhiệt độ khói khí thải mà máy hòm nóng ở phía cuối lò quay thoát ra thấp, giữa 280~350℃, hàm lượng bụi thấp, khoảng 20g/Nm3, cái này thì làm cho thiết bị xử lý khói khí thải công đoạn sau đơn giản và có hiệu quả, có thể đạt tới yêu cầu bảo vệ môi trường thuận lợi.

  Chất lượng vôi cục lò quay ổn định là điểm mạnh nhất của công nghệ này. Lò quay có thể làm vật liệu chịu lửa đều đặn, vừa xoay quay vừa nung đốt, tỷ lệ sản phẩm đạt tới 90%. Mà lò đứng thì không thể chịu lửa đều đặn trong khi nung đốt, dễ quá cháy là nung đốt không đầy đủ, tỷ lệ tạp chất và hàng kém cao, tỷ lệ sản phẩm hơi thấp.

  Áp dụng vôi cục của lò quay để luyện thép rất nhanh, có thể nâng cao tỷ lệ khử lưu và khử lân (khoảng 10%), có thể ngắn gọn thời gian luyện gang thép (khoảng 2~4 phút), tiết kiệm tiêu hao vôi và fluorite (giảm khoảng 10~40%), nâng cao tỷ lệ lấy được nước gang thép (khoảng 1.5%), giảm tiêu hao nhiên liệu (khoảng 5~8 kg/tấn), kéo dài tuổi thọ lót lò (20%), thành phần vôi hoạt tính lò quay ổn định, có lợi cho thực hiện điều khiển tự động quy trình luyện gang thép.