Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Núi Thung Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
  • Nhà máy sản xuất: KCN Kiện Khê- Hà Nam
  • Mr Sơn: 0938 176 999
  • Ms Thương: 0935 825 689
  • kd11.minerals.vn@gmail.com
  • kd11.minerals.vn@gmail.com